Preskoči kategorije predmetov

Preskoči predmeti na voljo

Predmeti na voljo

FIZIKA ZA GIMNAZIJCE IN STROJNE TEHNIKE

Nemščina je obvezni predmet od prvega do četrtega letnika v gimnazijskem programu.

Nemščina je obvezni predmet od prvega do četrtega letnika v gimnazijskem programu.

Izvajalec: Romana Kokošar

izvajalec: prof. Manica Seljak