Nemščina je obvezni predmet od prvega do četrtega letnika v gimnazijskem programu.

Nemščina je obvezni predmet od prvega do četrtega letnika v gimnazijskem programu.